+420 777 609 641 info@e-prukaz.cz

Tloušťka izolace při zateplování

Nejčastější otázka ohledně zateplení je: „kolikátkou to mám zateplit, aby to mělo smysl“.

Ten, kdo zvolí slabou izolaci, investuje do práce řemeslníků, ale přitom na topení ušetří málo, kdo zvolí příliš silnou izolaci „pro jistotu“ zaplatí hromadu peněz za materiál, přestože rozdíl v úspoře se již ve velkých tloušťkách prakticky neprojeví.

Jde o to zvolit optimum.

Pro kalkulaci byl zvolen obyčejný bílý fasádní polystyren EPS 100 F (lambda)=0,037 [W/(m.K)]

Součinitel prostupu tepla konstrukce je klíčový, jelikož tepelná ztráta je na něm přímo úměrná!
Podle průběhu grafu je důležité si uvědomit, že mezi tloušťkou izolace 0-100mm klesá součinitel prostupu tepla strmě a zde se tedy opravu s každým přidaným centimetrem izolace rapidně zvyšuje úspora za vytápění, naopak od tloušťky izolace cca 240mm už je pokles velmi pozvolný až zanedbatelný.

Optimum se tedy bude nacházet někde mezi 100 – 240mm a je v tuto chvíli úplně jedno, jestli topím uhlím, nebo elektřinou, jestli bydlím cihlovém rodinném domě nebo v paneláku. Do tohoto grafu záměrně vstupuje co nejméně okolností, aby bylo zřejmé, jaký vliv má samotná izolace na součinitel prostupu tepla a tím i na spotřebu energie.

Selským rozumem dojdu k závěru, že pokud mám energii na vytápění levnou (uhlí, dřevo), optimum se bude nacházet na spodní hranici rozmezí, pokud mám energii drahou, více se vyplatí investovat směrem k horní hranici rozmezí.

Tento článek si neklade za cíl říct jednoznačně, kolik cm EPS se vyplatí a kolik už ne, to lze opravdu spočítat pouze na konkrétní skladbě konstrukce, kde porovnávám cenové nabídky zateplení, proložím do optimalizace předpokládanou spotřebu a cenu energie, abych zjistil návratnost.

Kontakt

 

JAN HOLUB

Jezbořice 118
530 02 Pardubice
IČO: 75881152

Tel: +420 777 609 641
Email: info@e-prukaz.cz
FB: najdete mě na FB
Skype: jeanlepigeon