+420 777 609 641 info@e-prukaz.cz

Pokuty za chybějící PENB

Povinnost mít k prodeji nemovitosti zpracovaný Průkaz energetické náročnosti budov (zkráceně PENB, nesprávně někdy „energetický štítek“) platí od ledna roku 2013 a stanovuje povinnost pořízení průkazu pro všechny vlastníky budov, rodinných či bytových domů, včetně společenství vlastníků a vlastníků komerčních nemovitostí.

Průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí veškeré energie potřebné pro provoz budovy, tedy energie na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a na osvětlení. Posuzovanou budovu zařadí do jedné ze sedmi tříd (A až G) od „mimořádně úsporné“ (A) až po „mimořádně nehospodárnou“ (G). Požadavky na energetickou náročnost budovy splňují budovy zařazené do tříd A až C. Budovy s vyšší energetickou náročností jsou považovány za nevyhovující.

Průkaz energetické náročnosti budovy se u bytových domů vystavuje na celou budovu a posléze se rozpočítává na jednotlivé jednotky. Pokud vám společenství vlastníků jednotek na písemnou žádost PENB nepředloží, můžete při prodeji bytové jednotky PENB nahradit předložením vyúčtování služeb za poslední 3 roky, čímž splníte zákonnou povinnost.

V případě, že se předkládá průkaz, musí být indikace energetické třídy také v inzerci. Povinnost se nevztahuje na družstevní byty (zde právně nejde o prodej, ale převod práva k užívání).

Od roku 2016 existuje povinnost předložit zájemci průkaz budovy při novém pronájmu jednotlivého bytu.
Podle energeticky vztažné plochy budou mít povinnost nechat si zpracovat průkaz od určitého roku všechny domy, což usnadní jeho získání pro majitele bytů. Bytový dům s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m² musí mít zpracovaný průkaz do 1. 1. 2015, nad 1000 m² do 1. 1. 2017 a menší do 1.1.2019. To se týká i bytového domu vlastněného družstvem

Povinnost zpracování PENB při prodeji se netýká budov s energeticky vztažnou plochou do 50m2, objektů určených pro rekreaci, jako jsou chaty a chalupy, a památkově chráněných budov a budov v památkové zóně nebo rezervaci.

Průkaz energetické náročnosti budovy
Podle dostupných informací, bude zatím inspekce zřejmě akceptovat i dodatečné vydání průkazu, do budoucna však podobné výjimky akceptovat nebude. Dá se přitom předpokládat, že kontroly budou pokračovat, nebo že se jejich počet bude dokonce zvětšovat.

Zbyněk Karbusický
Koordinátor RK ČR

Kontakt

 

JAN HOLUB

Jezbořice 118
530 02 Pardubice
IČO: 75881152

Tel: +420 777 609 641
Email: info@e-prukaz.cz
FB: najdete mě na FB
Skype: jeanlepigeon